Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Óvodavezetői pályázat

2016.05.17

Alsóberecki-Felsőberecki Óvodafenntartó Intézményi Társulás

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § és 20/B. § alapján
pályázatot hirdet


Berecz Károly Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                        
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő


A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2016. szeptember 01-től 2021. augusztus 31. napjáig szól.

 

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3985 Alsóberecki, Kossuth Lajos utca 23.                         .


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint.
Az óvodavezető feladata az intézmény irányítása, ellenőrzése, a szakszerű és törvényes működésének megszervezése,  munkáltatói feladatainak ellátása, az intézmény alapító okirata szerinti tevékenységek ellátásának biztosítása, kapcsolattartás és folyamatos együttműködés  Alsóberecki-Felsőberecki Óvodafenntartó Intézményi Társulással, mint fenntartóval és  a községi intézményekkel.


Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

 - Főiskola, felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség,

-  Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
-  Legalább 5 év - óvodapedagógus munkakörben szerzett - szakmai gyakorlat,

-  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
-  magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz,
- végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolata,
- szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
- az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
- nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
-        hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

 


A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Emriné Bajnok Zita a társulás elnöke  nyújt, a 06-30/219-1834-es telefonszámon.


A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak  Alsóberecki-Felsőberecki Óvodafenntartó Intézményi Társulás címére történő megküldésével (3985 Alsóberecki, Kossuth Lajos út 29.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: óvodavezető .
Személyesen: Emriné Bajnok Zita  elnök,
 Alsóberecki-Felsőberecki Óvodafenntartó Intézményi Társulás Borsod- Abaúj- Zemplén megye, 3985 Alsóberecki, Kossuth Lajos utca 29.


A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal Alsóberecki Kirendeltség hirdetőtáblája 

   2016. május 11.

- Alsóberecki község honlapja: www.alsoberecki.eoldal.hu 2016. május 12.

-  kozigallas.gov.hu 2016. május 21.